Ouder- en Jeugdsteunpunt
Zuid-Oost Utrecht

Instellingen

Tijdelijke opvangvoorziening voor kinderen in het basisonderwijs die (bijna) thuis komen te zitten. In maximaal 13 schoolweken worden leerlingen begeleid door ervaren leerkrachten en een pedagogisch m…
CJG staat voor Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG is er voor alle kinderen, jongeren, opvoeders en gezinnen, grootouders, professionele opvoeders en anderen die met kinderen en/of hun ouders werken.…
Het College voor Toetsen en Examens heeft regels opgesteld voor welke aanpassingen toegestaan zijn voor eindexamens.…
De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdhulp en het leerlingenvervoer. In de gemeente waar de gezaghebbende ouder(s) woont, kan jeugdhulp en vervoer worden aangevraagd. SWV ZOUT en SWV VO-ZOU bes…
De geschillencommissie is er voor een ernstig verschil van inzicht tussen ouders en de school of het schoolbestuur. Het kan gaan om (de weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning …
JGZ staat voor jeugdgezondheidzorg. Bij de JGZ werken jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. Zij volgen de ontwikkeling van alle kinderen tussen 0 en 18 jaar en bieden hulp bij opvoeden en opgroeien.…
OOV staat voor onderwijsopvangvoorziening. Deze is er voor leerlingen in het voortgezet onderwijs die tijdelijk niet naar school (kunnen) gaan.…
Informatie over onderwijs voor dove of slechthorende leerlingen (cluster 2).…
Zoek