Ouder- en Jeugdsteunpunt
Zuid-Oost Utrecht

Wat is een onderwijs-zorgarrangement?

Nice blond boy jumping over hopscotch game after school with bags and scooter laying near

Antwoord

Soms heeft een leerling ondersteuning nodig om te kunnen leren, maar kan het onderwijs dat niet (alleen) bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de behandeling van een depressie, ondersteuning bij angst of behandeling van gedragsproblemen. De leerling kan dan wel gewoon op school blijven, maar heeft onder schooltijd extra hulp nodig. School, ouders, de leerling en iemand van de gemeente, iemand van jeugdhulp of de jeugdarts maken samen één plan om de leerling zo goed mogelijk te helpen. De leerling blijft dan op school en volgt onderwijs. Alle hulp en ondersteuning die de school en jeugdhulp inzetten, heet een onderwijszorgarrangement.

Andere relevante vragen

Is je vraag beantwoord?
of niet gevonden wat je zocht?

Je mag altijd contact met ons opnemen. Wij kunnen je vaak verder helpen en zo niet, dan verwijzen we je door naar iemand die dat wel kan. We leggen dan ook uit waarom we je doorverwijzen.
Klik op contact hieronder en vul het formulier in. Chatten kan ook met de WhatsApp knop rechtsonder in het scherm.

High angle view of disabled schoolgirl looking at camera and sitting at desk in classroom of elementary school

Contact

Search