Ouder- en Jeugdsteunpunt
Zuid-Oost Utrecht

Buitenkans

Tijdelijke opvangvoorziening voor kinderen in het basisonderwijs die (bijna) thuis komen te zitten. In maximaal 13 schoolweken worden leerlingen begeleid door ervaren leerkrachten en een pedagogisch medewerker met ondersteuning van een orthopedagoog.

Gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdhulp en het leerlingenvervoer. In de gemeente waar de gezaghebbende ouder(s) woont, kan jeugdhulp en vervoer worden aangevraagd. SWV ZOUT en SWV VO-ZOU bestrijken het gebied van de volgende gemeenten: Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.

Basisondersteuning

Hulp die een school moet kunnen geven bij problemen die regelmatig voorkomen bijvoorbeeld hulp bij lees- en rekenproblemen.

Siméa

Informatie over onderwijs voor dove of slechthorende leerlingen (cluster 2).

Bartiméus

Cluster-1-onderwijs voor blinde of slechtziende leerlingen.

Leerplicht

Leerplicht maakt onderdeel uit van de gemeente. In Midden Holland voert bureau leerlingzaken de leerplicht uit voor meerdere gemeenten. Voor Rijnstreek wordt de leerplicht uitgevoerd door Regionaal Bureau Leerplicht.

Geschillencommissie passend onderwijs

De geschillencommissie is er voor een ernstig verschil van inzicht tussen ouders en de school of het schoolbestuur. Het kan gaan om (de weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben; de verwijdering van alle leerlingen; en /of de vaststelling en bijstelling van het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Search