Ouder- en Jeugdsteunpunt
Zuid-Oost Utrecht

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door SWV PO ZOUT en SWV VO-ZOU met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Zij verstrekken door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door haar worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Voor informatie over producten en diensten die door anderen worden aangeboden wordt verwezen naar de websites van de betreffende instellingen. Verwijzingen naar sites die niet door de samenwerkingsverbanden worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel de samenwerkingsverbanden selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden.

De samenwerkingsverbanden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Zij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op deze website opgenomen informatie.

Zoek